спечели награди

от
products
играй!

как да играя

 1. 1 купи лукчета, ментина и/или Сладки времена на стойност минимум 2 лв.
 2. 2 регистрирай касовата бележка със снимка, номер и дата.
 3. 3 Получи одобрение на качената касова бележка
  по имейл.
 4. 4 С всяка одобрена касова бележка можеш да спечелиш една от
  303 награди.
Всяка регистрирана и одобрена касова бележка ти носи шанс да спечелиш един от 3 уикенда за двама ! томболата ще се тегли в края на играта. период на кампания 1.10 -1.12 2019
или
или

награди

 • bluetooth колонка
 • чаша
 • уикенд за двама

печеливши

Bluetooth колонка

Няма изтеглени печеливши

чаша

Няма изтеглени печеливши

уикенд за двама

Няма изтеглени печеливши

правила

Официални правила за провеждане на кампанията “Играй и спечели!”

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на промоцията (отбелязвани като „Официални Правила“, „Правилата“).

РАЗДЕЛ 1

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

1.1. Настоящите правила определят реда и условията за провеждане на промоцията “Играй и спечели!” (наричана по-долу за краткост „Промоцията“) за продуктите от търговската марка „Сладки времена“, “Ментина” и “Лукчета” и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Промоцията с физическите лица, участващи в нея.

1.2. Промоцията, провеждана на promo.zaharnizavodi.com, се организира и провежда от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, („Организатор“) с Възложител “Захарни заводи” АД, ЕИК: 104051737 („Възложител“).

1.3. Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: promo.zaharnizavodi.com.

1.4. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Кампанията във вида, в който са публикувани на следния интернет адрес: promo.zaharnizavodi.com.

1.5. Възложителят осигурява предметните награди за участниците, спечелили от играта - “Играй и спечели!”.

РАЗДЕЛ 2

СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. КОМУНИКАЦИЯ.

2.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

2.2. Промоцията се провежда в периода от 01.10.2019 г. до 23:59 ч. на 01.12.2019 г.

2.3. Организаторът прави провеждането на “Играй и спечели!” достояние на широката общественост чрез интернет-сайта: promo.zaharnizavodi.com  и в социалната мрежа Facebook на адрес: https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG/, както и по други подходящи начини по свое усмотрение.

2.4. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата на Възложителя: promo.zaharnizavodi.com.

РАЗДЕЛ 3

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОМОЦИЯТА

3.1. В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на участието си в нея са навършили 18-годишна възраст („Участници“).

3.2. В Промоцията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Възложителя: “Захарни заводи” АД или някое от дружествата от групата на „Захарни заводи“ АД и/или за Изпълнителя: „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, както и членове на семействата на всички гореизброени лица (родители, съпрузи и деца).

3.3. Участник в Промоцията е всяко физическо лице, което в периода на Промоцията, е изпълнило настоящите общи условия за участие в промоцията в съответствие с Раздел 4 от настоящите правила.

3.4 Участието е обвързано с покупка на продукти на „Сладки времена“, “Ментина” и “Лукчета” на стойност минимум 2 лв.

Списък с продукти, участващи в промоцията:

ЛУКЧЕТА

1  Лукчета Класик  1 кг
2  Лукчета Класик  85 гр.
3  Лукчета Билкови  1 кг
4  Лукчета Билкови  500 гр.
5  Лукчета Билкови  85 гр.
6  Лукчета Евкалипт 1 кг.
7  Лукчета Евкалипт 85 гр.
8  Лукчета Медени  1 кг.
9  Лукчета Медени  85 гр.
10  Лукчета Грейпфрут 1 кг.
11  Лукчета Грейпфрут 85 гр.
12  Лукчета Джинджър 1 кг.
13   Лукчета Джинджър 85 гр.
14  Дъвчащи Лукчета билкови  1 кг.
15  Дъвчащи Лукчета билкови  85 гр.
16  Дъвчащи Лукчета джинджър  85 гр.
17  Чай Лукчета бронхо  24 гр.
18  Чай Лукчета лайка&мента  24 гр.
19  Чай Лукчета мента&лимон  24 гр.
20  Чай Лукчета успокоителен  24 гр.
21  Чай Лукчета джинджър  24 гр.

СЛАДКИ ВРЕМЕНА

1  Локум Сл. Времена нар  30 гр.
2  Локум Сл. Времена тунк.мента 30 гр.
3  Локум Сл. Времена фил.бадем  30 гр.
4  Локум Сл. времена Цветен  140 гр.
5  Локум Сл. вр. Обикновен  140 гр.
6  Локум Сл. времена Мента  140 гр.
7  Локум Сл. времена Нар  140 гр.
8  Локум Сл. времена Ягода 140 гр.
9  Локум Сл. времена Пъпеш   140 гр.
10  Локум Сл. вр. Портокал  140 гр.
11  Локум Сл. вр. Сметана  140 гр.
12  Локум Сл. вр. Медовина 130 гр.
13  Сусамова халва Сл. вр.  180 гр.
14  Сл. халва Сл. времена  180 гр.
15  Сл. халва Сл. времена с какао  180 гр.
16   Сл. халва Сл. времена  280 гр.
17  Сл. халва Сл. времена какао  280 гр.
18  Сл. халва Сл. времена /вакуум/ 400 гр.
19  Сл. халва Сл. времена /мет.кут./  420 гр.

МЕНТИНА

1  Ж.Б.Ментина  90 гр.
2  Ж.Б.Ментина ягода 90 гр.
3  Ж.Б.Ментина портокал  90 гр.
4  Ж.Б.Ментина касис 90 гр.
5  Ж.Б.Ментина микс  90 гр.
6  Ж.Б.Ментина шоко 80 гр.
7  Ментина спеарминт  80 гр.
8  Ментина спеарминт  1 кг.

РАЗДЕЛ 4

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

4.1. За да участват в Промоцията, лицата, които отговарят на условията по Раздел 3, трябва да закупят от продуктите на „Сладки времена“, “Ментина” и “Лукчета” , участващи в промоцията и да влязат на интернет страницата на Възложителя: promo.zaharnizavodi.com  и да изпълнят следните стъпки:

-  1. Да се регистрират с имейл, телефон и имена;

- 2. Да регистрират касова бележка, отговаряща на условията със снимка, дата и номер на касовата бележка. На снимката трябва да се вижда името на продукта, датата и кода (при условие, че продуктите са закупени от търговски обект, от който на издадената касовата бележка не пише „Сладки времена“, “Ментина” или “Лукчета”  е необходимо при снимка на касовия бон да се сложат закупените продукти в/у нея).

- 3. Да получат одобрение на касовата бележка. Новокаченият касов бон е със статус "изчакване". След преглед от администратор статусът на бележката се променя на "одобрена" (в случай, че отговаря на посочените условия) или "неодобрена" (в случай, че не са спазени и изпълнени посочените по-горе изисквания).

Регистрираните касови бележки се одобряват от администратор в срок от 2 работни дни.

4.2. Всяка регистрирана и одобрена от администратор касова бележка носи на потребителя 1 шанс за моментна награда и едно участие в томболата за уикенд за двама, която се тегли в края на периода на играта.

4.3. Всеки потребител  може да качи до 20 бележки общо за кампанията.

4.4. За целия период всеки участник в Промоцията може да бъде избран за победител само за не повече от 1 (един) брой награда от вид.

4.5. Участникът е длъжен да запази касовия бон от покупката до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери направената покупка, в случай че бъде изтеглен като печеливш.

РАЗДЕЛ 5

НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

5.1. Потребителите участват в томболата за уикенд за двама с всяка одобрена от администратор касова бележка. Всяка одобрена касова бележка включва потребителя във всички тегления за малки награди, които предстоят от момента на одобрение на касовата бележка. С една бележка може да се спечели само една дневна награда.

5.2. Награди:

-  200 чаши;

-  100 преносими колонки;

-  3 уикенда за двама на стойност по 200 лв с ДДС. Уикендите се предоставят под формата на ваучер към туристическа агенция Хит Холидей с уебсайт https://www.hitholidaybg.com/. Ваучерите ще бъдат за почивка в Трявна, Боженци или Арбанаси.

5.3. Печелившите се определят на случаен принцип.

5.3.1. Участниците, които печелят чаши и преносими колонки ще бъдат определяни на случаен принцип чрез ежедневен жребий:

-  Ежедневните тегления на награди ще се случват всеки ден от 12 октомври до 1 декември 2019 г. между 17:00 и 24:00 часа. Ежедневно ще бъдат изтегляни печеливши на по 1 преносима колонка и 3 чаши на ден, на случаен принцип измежду всички неспечелили и одобрени касови бележки, регистрирани от началото на играта до този момент.

-  На 2 декември 2019 г.  чрез жребий на случаен принцип измежду всички участници, които имат неспечелили и одобрени касови бележки, регистрирани от началото на играта до 1 декември 2019 включително, ще бъдат изтеглени печелившите на  41 преносими колонки и 20 чаши .

5.3.1.1. Всеки печеливш на преносима колонка или чаша ще получи уведомителен имейл с линк към онлайн форма, в която да попълни своите данни за доставка. Потребителите трябва да подадат своите данни в рамките на 5 дни от получаване на уведомителния имейл, а печелившите, изтеглени на 02.12.2019г. -  в срок не по-късно от 10 декември 2019.

5.3.2. Тримата печеливши на уикенд за двама ще бъдат избрани на случаен принцип чрез жребий между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленията ще се провеждат в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Организатора, която ще съставя Протокол за определяне на печелившите. Жребият ще бъде изтеглен на 02.12.2019 г.

5.4. Победителите от жребиите се обявяват на интернет сайта: promo.zaharnizavodi.com

5.4.1. Участниците могат сами да проверят дали са спечелили награда от Промоцията на интернет-страницата: promo.zaharnizavodi.com  в полето „Награди и печеливши“.

5.4.2. Всеки участник, спечелил уикенд за двама, ще получи уведомителен имейл с линк към онлайн форма, в която да попълни своите данни за доставка. Потребителят трябва да попълни своите данни в рамките на 5 дни от получаване на уведомителния имейл, а печелившите, изтеглени на 02.12.2019г. – в срок не по-късно от 10 декември 2019.

РАЗДЕЛ 6

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица или заменяни за тяхната парична равностойност или за други продукти.

6.2. Участниците, спечелили преносима колонка или чаша, ще получат уведомителен имейл с линк към онлайн форма, в която да попълнят своите данни за доставка. Печелившият следва да попълни своите данни за доставка в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на уведомителния e-mail.

6.3. Участниците, спечелили уикенд за двама, ще получат уведомителен имейл с линк към онлайн форма, в която да попълнят своите данни за доставка. Печелившият следва да попълни своите данни в срок от 5 (пет) дни от датата на получаване на уведомителния e-mail по т. 6.2., като представи трите си имена, телефон за връзка, точен адрес за доставка, адрес по лична карта и ЕГН.

6.4. В случай че в срока по т. 6.2. и т. 6.3. спечелилият участник не се свърже обратно по гореописания начин, се счита, че участникът се отказва от наградата си.

6.5. Печелившите участници получават наградите си по куриер в срок от 45 (четиридесет и пет) работни дни от края на промоцията на посочения от тях пощенски адрес. Разходите за куриерски услуги са за сметка на Възложителя.

6.6. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на спечелилите участници по своя преценка.

6.6.1. При непредоставяне на данните в срока по т. 6.2 и т. 6.3, участникът губи правото на наградата. Ако участникът не бъде открит на адреса в предварително уговореното време между него и куриера, то наградата се връща в офис на куриерската фирма. Наградата ще бъде достъпна в офис на куриерите в рамките на два дни след първото посещение на адреса. Ако печелившият не отиде да вземе наградата си в рамките на тези два дни, то той губи правото си да я получи. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес, както и в случай, че участникът не отговаря на някое от Условията в Промоцията.

6.6.2. В случай че участникът не потърси наградата си в съответната куриерска служба в срока по т. 6.6.1, счита се, че участникът се отказва от правото си да получи наградата.

6.7. Никоя от  наградите от Промоцията не може да бъде заменяна  от Организатора за паричната й  равностойност. Наградите могат да се получат само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. Организаторът и Възложителят не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или неверен, непълен или неточен e-mail или адрес за доставка на наградите. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

6.8 Процедура по обжалване и рекламации:

Всеки участник има право да отправи жалба във връзка с настоящата промоция, считано от датата на откриването й (01.10.2019г.) до 14 /четиринадесет/ календарни дни от деня на последния ден за обявяванео на печелившите – 02.12.2019г. Срокът се счита спазен, ако датата на изпратения имейл на promo@thedots-agency.com сочи, че жалбата е изпратена не по-късно от последния ден от срока. Жалбите, изпратени след изтичането на крайния срок, ще бъдат оставяни без разглеждане. Жалбите се подават в писмена форма до имейл адрес: promo@thedots-agency.com на Организатора с вписан текст в заглавието на е-мейла: „Жалба”. Жалбата трябва да съдържа името, презимето и фамилията на жалбоподателя, точен адрес на участника, името на промоцията, в която е участвал, имейлът, с който е участвал, самото оплакване с мотивиране/обосноваване и подпис. Жалбата трябва да се подаде лично от участника.  Жалбите се разглеждат от Организатора в срок от 14 календарни дни от датата на получаването им. При разглеждането им Организаторът прилага правилата на настоящата промоция. Участникът се уведомява за решението на Организатора с имейл, изпратен на имейл адреса, посочен в жалбата, в 14-дневен срок от получаването на жалбата.

РАЗДЕЛ 7

Лични данни

7.1. Условия за ползване и политика за конфиденциалност

7.1.1.С влизането си в тази Интернет страница и използването на информацията, която тя съдържа, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.

7.1.2. Страницата (уеб сайтът) се администрира от “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081 и е създадена с цел организиране на потребителска промоция. „Захарни заводи“АД и “Силвър лайнинг комюникеъшънс” ЕООД си запазват правото да променят съдържанието на страницата (уеб сайта) и настоящите условия без предизвестие. 

7.2. Събиране на информация

7.2.1. Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в Промоцията, е “Захарни заводи”, ЕИК 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, „Свети Княз Борис I“ № 29. Обработващ лични данни за целите на настоящата промоция е “Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081.

7.2.2. Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка, ЕГН, адрес по лична карта) от страна на участниците за целите на Промоцията и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта promo.zaharnizavodi.com, e необходимо условие за участие в Промоцията (Играта). Участието в Промоцията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора и Възложителя съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта и изтичане на сроковете по настоящата т. 7 всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

7.2.3 Личните данни: адрес за доставка, телефон, имейл, снимка ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на промоцията.

7.2.4 Личните данни, събрани с цел издаване на служебна бележка за награди на 100 лв. - имена, ЕГН и адрес по лична карта, ще бъдат съхранявани до 3 години със счетоводна цел.

7.2.5. Организаторът и Възложителят са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

7.2.6. Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на Национална агенция по приходите и куриерска фирма за доставка на наградата.

7.2.7. Организаторът и Възложителят се задължават да обработват личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът и Възложителят се ангажират да не разкриват личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Промоцията, с изключение на законово предвидените случаи.

7.2.8. Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:

(а) Право на достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора/ Възложителя.

(б) Право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора/Възложителя, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.

(в) Право да поискат от Организатора/Възложителя да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД.

(г) Право да поискат от Организатора/Възложителя да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.

(д) Право да поискат от Организатора/Възложителя изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени). Ако участник подаде такова искане по време на периода на играта, то със заличаването на неговите данни той престава да участва за спечелване на награда.

7.2.9. Участниците, които искат да упражнят правата си по т. 7.2.8, трябва да изпратят, лично или чрез упълномощено от тях лице, писмено заявление на имейл адрес: promo@thedots-agency.com, което съдържа името на участника, телефон за връзка, име на промоцията във връзка, с която са били събрани личните данни, имейл, с който потребителят се е регистрирал в промоцията за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът/Възложителят може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора/Възложителя в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

7.2.10. Приемайки Официалните правила на “Играй и спечели!” по силата на чл. 4 от Закона за защита на личните данни, чийто текст може да откриете на адрес: https://www.cpdp.bg/?&,

ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно предоставям личните си данни;

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора и от Възложителя „Захарни заводи“ АД за целите, посочени в тези Официални правила.

(г) Информиран съм, че по реда на т. 7.2.8. във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.

Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните му данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: kzld@cpdp.bg и на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7.3 Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме обобщена информация за Вас чрез малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките позволяват на Организатора да предоставя персонализирана информация, свързана с промоцията. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез бисквитките на промоционалния сайт не можете да бъдете идентифицирани като личност.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

7.3.1 Сайтът използва следните бисквитки:

- Сесийни бисквитки;

- Бисквитка за натискане на бутон сподели;

- Бисквитка за уеб трафик;

- Бисквитка за защита на личните данни.

Можете да настроите интернет браузъра си така, че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

7.3.1.1 Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако интернет браузър, който ползвате, не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива, в зависимост от вида им е възможно да се наруши функционирането на сайта.

7.3.2 Сайтът използва Google Analytics – уеб базирана услуга, предоставена от Google Inc. (“Google”).  Google Analytics използва бисквитки, които се запаметяват на Вашия компютър. Бисквитките се използват за изготвяне на обобщени доклади и анализ на активността при посещение на сайта.

7.3.3 Информацията, която бисквитката генерира за Вашата активност на сайта (включително и Вашия IP адрес), се прехвърля и запазва на Google сървър в САЩ. Google предоставя данните или възлага обработването им на трети лица само, ако това е подходящо и доколкото действащото право не забранява това.

Google не обвързва Вашия IP адрес с други данни, които обработва.  Анонимността на Вашия IP адрес на сайта се постига чрез кодиране в рамките на държавите членки на Европейския съюз и държави страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. По изключение пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на Google сървъра в САЩ и съкратен там.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, YouTube, Twitter и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Захарни заводи“ АД не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на общите условия на подобни сайтове. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

Приставки/Plugins

Сайтът използва Социални приставки/Social Plugins, които представляват софтуерни компоненти, прибавящи допълнителни възможности към Вашия интернет браузър, при съгласие с техните условия и регистрация. Ние използваме следните Приставки:

Facebook

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Facebook приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Facebook и съдържанието на приставката ще бъде прехвърлено директно от Facebook към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Facebook приставки, Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Facebook.

Информацията (включително IP адресът Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Facebook в САЩ. Ако сте вписан във Facebook, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Facebook профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“, или напишете коментар, тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Facebook профил и видима за приятелите Ви във Facebook.

Моля запознайте се с условията и възможностите за настройка за защита на личните Ви данни и целта и обхвата на обработка им на:  https://www.facebook.com/policies. Ако не желаете Facebook да отразява посещението на сайта на Вашия Facebook профил, е необходимо да се отпишете от Facebook преди да посетите сайта.

Twitter

Сайтът използва Social Plugins на микро-блог услугата Twitter, която се поддържа от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Тази приставка се разпознава по логото на Twitter. Списъкът и вида на Tweeter Social Plugins може да видите тук: https://dev.twitter.com/web/overview. 

Когато посетите страница от сайта, която съдържа Twitter приставка, Вашият интернет браузър се свързва директно със сървърите на Tweeter и съдържанието на приставката ще бъде предадено директно от Twitter към Вашия интернет браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Чрез свързването с тези Tweeter приставки, Tweeter получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена дори и да нямате регистрация или да не сте се вписали във Tweeter.

Информацията (включително IP адресът Ви) се прехвърля и запазва от Вашия интернет браузър директно към сървър на Twitter в САЩ. Ако сте вписан във Twitter, посещението на сайта може да се отрази незабавно на Вашия Twitter профил. Ако си взаимодействате с тези Plugins, напр. натиснете бутона „Tweet“,тази информация веднага ще бъде прехвърлена от Вашия интернет браузър към Twitter и ще бъде запаметена там. Информацията ще бъде също публикувана на Вашия Twitter профил и видима за Вашите контакти в Twitter.

РАЗДЕЛ 8

ОТГОВОРНОСТ

8.1. С регистрацията си за участие в Промоцията потребителите дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.

8.2. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Промоцията, или за грешки и/ или недостатъци при провеждане на Промоцията, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страниците: promo.zaharnizavodi.com, https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG/ и/или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.3. Организаторът и Възложителят не носят отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Промоцията, които са възникнали поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора или Възложителя.

8.4. Възложителят не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградите.

8.5. Възложителят чрез Организатора си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес: promo.zaharnizavodi.com.

8.6. Възложителят може да прекрати Промоцията, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

8.7. Всеки потенциален спор между Организатора и Участник или между Възложителя и Участник се решава в духа на добрата воля чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.

8.8. Официалните правила влизат в сила от 01.10.2019 г. и са валидни за целия Период на провеждане на Промоцията, както и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Възложителя на адрес: promo.zaharnizavodi.com.

Потребителите следва сами да проверяват на адрес: promo.zaharnizavodi.com за промени в Правилата и Организаторът и Възложителят не са  задължени  да ги информират по друг начин за настъпилите промени.

Благодарим ви!

Забележка: В периода 01.10.2019г. – 11.10.2019г. вкл. дневните награди (чаши и преносими колонки) са определяни на случаен принцип чрез автоматична система, посредством натискане на бутон “опитай късмета си”, който беше достъпен в горепосочения период в профила на всеки участник с одобрена касова бележка.

Играта приключи!